GRADSKI/OPĆINSKI ODBORI SDA USK

GRADSKI/OPĆINSKI ODBORI SDA USK

GRADSKI ODBOR BIHAĆ

Predsjednik: Hadis Jusić
Gazi Husrev begova 3 | 77000 Bihać - BiH
Telefon: 037/222-111
Fax: 037/222-222
e-mail:  oosdabihac@gmail.com
 

GRADSKI ODBOR CAZIN

Predsjednik: Almin Handanagić
Cazinskih brigada bb
77220 Cazin - BiH
Telefon: 037/512-802

e-mail: sda1cazin@gmail.com

OPĆINSKI ODBOR BUŽIM

Predsjednik: Admir Begović
505. Viteške brigade bb
77245 Bužim - BiH
Telefon: 037/411-018

e-mail: oosdabuzim@hotmail.com

OPĆINSKI ODBOR VELIKA KLADUŠA

Predsjednik: Asmir Ćufurović
Ibrahima Mržljaka bb
77230 Velika Kladuša - BiH
Telefon: 037/770-252

e-mail: sda.vkl@gmail.com

OPĆINSKI ODBOR BOSANSKA KRUPA

Predsjednik: Mehmed Mahmić
Džemaludina Čauševića bb
77240 Bosanska Krupa - BiH
Telefon: 037/471-066

e-mail: oosdabosanskakrupa@hotmail.com

OPĆINSKI ODBOR SANSKI MOST

Predsjednik: Asim Kamber
Trg ljiljana 1.
79260 Sanski Most - BiH
Telefon: 037/689-335

e-mail: mirela85@gmail.com

OPĆINSKI ODBOR KLJUČ

Predsjednik: Jasmin Musić
Branilaca BiH bb
79280 Ključ - BiH
Telefon: 037/661-071

e-mail: sdakljuc@bih.net.ba

OPĆINSKI ODBOR BOSANSKI PETROVAC

Predsjednik: Mithad Hidić
Trgovačka bb
77250 Bosanski Petrovac - BiH
Telefon: 037/881-149

e-mail: sda.bpetrovac@gmail.com

Podijeli ovaj sadržaj...


IZDVOJENO

ALIJA IZETBEGOVIĆ

FACEBOOK KO SDA USK

NEWSLETTER